Управление на assets с Laravel 4

Първото нещо, което трябва да направим, е да инсталираме node, npm, bower и grunt. NPM се инсталира заедно с node, но ако сте с CentOS 5 вижте как тук…

Reducing MySQL’s memory usage on OS X

Recently I noticed that MySQL was consuming nearly half a gig of memory.
As you can see, a fresh MySQL install via brew was consuming over 400mb of memory.

 
Here is how I reduced my memory footprint:

Shell

$ nano /usr/local/etc/my.cnf

1

$ nano /usr/local/etc/my.cnf

Shell

[mysqld]
max_connections = 10

key_buffer_size = 16K

преди 2 години 0

Когато си помисля, че и ти…

Когато си помисля, че и ти
ще си отидеш някой ден от мене
и подир тебе пътните врати
ще се полюшват празни и студени,
и небесата ще се вкаменят,
и птиците от скръб ще остареят,
а аз ще стана празен кръстопът,
по който само ветрове ще веят,
едно небе ще смазва моя гръб,
в гърдите си ще нося тежък камък
и хорските усмивки ще са скръб –
когато си помисля, че те няма.
Когато си помисля…Не, не, не!
Но ти си тук – усещам те във здрача.
Заспивайки на твойте колене
ще се насмея и ще се наплача…
Сърце…

преди 2 години 1

WordPress – how to get the slug of your post or page

When coding a theme, it can be very useful to be able to get the slug of the current post or page. Here’s an easy function to get the slug from the current post or page.

PHP

function the_slug() {
$post_data = get_post($post->ID, ARRAY_A);
$slug = $post_data[‘post_name’];
return $slug;
}

12345

function the_slug() {    $post_data = get_post($post->ID, ARRAY_A);    $slug = $post_data[‘post_name’]; …

преди 2 години 0

Truncate text with css

Using this method, the truncation is based on the space the text takes up, instead of the number of characters in the string, so it is always perfectly truncated to fill up the space.

CSS

.truncate {
width: 256px;
white-space: nowrap;
overflow: hidden;
text-overflow: ellipsis;
-o-text-overflow: ellipsis; /* required for Opera */
-ms-text-overflow: ellipsis; /* required for IE8, allegedly */
-moz-binding: url(‘ellipsis.xml#ellipsis’); /* …

преди 2 години 0

How to require minimum comment length in WordPress

Just add this small snippet to to your “functions.php” file of your WordPress theme and you’re done. Every posted comment under the limit will return an error message using “wp_die” function “Your comment must be at least 20 characters long.”.

PHP

add_filter(‘preprocess_comment’, ‘minimal_comment_length’);
function minimal_comment_length($comment)
{
$minimalCommentLength = 20;

if (strlen(trim($comment[‘comment_content’])) < $minimalCommentLength) ...

преди 2 години 0

How to setup before Filters on a Controller

You thought about adding the filter to “app/filters.php”, but you are curious if there’s another way to do this? The solution is to use Controller::beforeFilter() and the filter will occur before any actions on the specific controller.
Normally this is done in the constructor of your controller.

PHP

class MyFilteredController extends BaseController
{
public function __construct()
{
$this->beforeFilter(‘auth’);
}
}

преди 2 години 0

Автоматично линкване на twitter акаунти

Ако често ви се налага да линквате хора в Тwitter във вашите WordPress публикации или често добавяте вашият Тwitter акаунт може да използвате следния snippet за улеснение. Той линква автоматично всички Twitter потребители към акаунтите им.

PHP

function content_twitter_mention($content) {
return preg_replace(‘/([^a-zA-Z0-9-_&])@([0-9a-zA-Z_]+)/’, “$1@$2”, $content);
}

add_filter(‘the_content’, ‘content_twitter_mention’);
add_filter(‘comment_text’, ‘con…

преди 2 години 1